Logo Sexagesimal Sexagesimal.org
Maandag 13 éclose 12
de    en    es    fr    it    nl    pt

Inleiding

Problematiek

Methode

Voorstel

Standaardjaar

Conclusie

FAQ

Omrekening

Steun

Contact

Methode


Een nieuwe ordening van onze jaren zou aan drie criteria voldoen.

Allereerst de eenvoud. De voor de telling van de jaartijd vastgehouden eenheden moeten in verhouding tussen veelvoud en deler staan. Onafhankelijk van deze relatie, moet elk zo deelbaar mogelijk zijn. Hoe groter het aantal aangeboden verbindingen, des te soepeler de tijdsbesteding van ieder. Priemgetallen moeten dus uitgesloten worden.

Vervolgens de universaliteit. Het vastgehouden systeem moet net zo goed door een vierjarig kind als een oude man kunnen worden begrepen en aangenomen, wat zijn cultuurerfenis ook moge zijn.

Ten slotte de duurzaamheid. Deze kalender moet de eeuwen kunnen doorstaan zonder moeilijkheden of hervormingen.

Bovendien moet het jaar zijn oorsprong vinden in een jaarlijkse, makkelijk berekenbare astronomische gebeurtenis (nachtevening of zonnewende). Willekeurige data zijn uitgesloten.


Volgende pagina: Voorstel >

Als u dit project wil steunen, dan kunt u de petitie ondertekenen die op de pagina steun staat.
Logo tête Edouard Vitrant
© 2003-2024, Edouard Vitrant