Logo Sexagesimal Sexagesimal.org
Woensdag 27 récole 9
de    en    es    fr    it    nl    pt

Inleiding

Problematiek

Methode

Voorstel

Standaardjaar

Conclusie

FAQ

Omrekening

Steun

Contact

Petitie


De ondertekenaars keuren het project voor de sexagesimale kalender van Edouard Vitrant goed en vragen zijn aanneming door de Verenigde Naties, ter vervanging van de huidige kalender.

de heer mevrouw
Naam:
Voornaam:
Geboortejaar:
Nationaliteit:
Beroep:
Postadres:
Postcode:
Stad:
Land:
E-mail:

De op deze pagina ingezamelde gegevens zijn alleen voor het promoten van de sexagesimale kalender bij het bevoegde gezag bestemd.

De ondertekenaars van de petitie geven toestemming de gegevens over te dragen aan de VN of aan iedere andere organisatie die een invloed- of beslissingsmacht op het gebied van kalenderhervorming kan hebben (UNESCO, Europese Unie...).

Het bestand dat die gegevens verenigt is aan de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés — www.cnil.fr) opgegeven. De ondertekenaars beschikken over een recht van toegang, bezwaar en rectificatie betreffende hun gegevens, dat ze via de contact pagina kunnen uitoefenen.

Logo tête Edouard Vitrant
© 2003-2021, Edouard Vitrant