Logo Sexagesimal Sexagesimal.org
Woensdag 27 florée 12
de    en    es    fr    it    nl    pt

Inleiding

Problematiek

Methode

Voorstel

Standaardjaar

Conclusie

FAQ

Omrekening

Steun

Contact

Voorstel


De datum lezen moet net zo makkelijk zijn als de tijd lezen. Omdat het rekenen van uren veelvouden van 6 gebruikt (12, 24, 60), zal de nieuwe kalender een gelijksoortig stelsel gebruiken, het sexagesimale stelsel (6, 60). Die beide getallen, 6 en 60, vallen op door hun complementariteit (60 = 10 x 6) en hun deelbaarheid (6 is deelbaar door 2 en 3, 60 door 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 en 30).

Het zonnejaar wordt dan in zes periodes van 60 dagen gedeeld, die zestigtallen genoemd worden. 6 x 60 = 360. De rest is 5. Nu zijn er tussen zes voorwerpen vijf ruimten. Een dag, die schrikkeldag genoemd wordt, neemt plaats in elke ruimte of, wat op hetzelfde neerkomt, achter elk van de eerste vijf zestigtallen. 360 + 5 = 365. De berekening klopt.

Om de overgang van de huidige kalender naar de sexagesimale kalender te vereenvoudigen zou het wenselijk zijn dat deze begint op de dag van de winterzonnewende (in het noordelijke halfrond, die van de zomerzonnewende in het zuidelijke halfrond) uitgedrukt in wereldtijd.

Vanaf die datum worden de zes zestigtallen respectievelijk frigée, éclose, florée, granée, récole en caduce genoemd. Die van Latijnse oorsprong namen worden door de natuurcyclus in de gematigde landen geïnspireerd en roepen respectievelijk de kou, het opengaan, de bloei, het vruchtdragen, de oogst en de bladval op.

Binnen elk zestigtal worden de dagen van 1 tot 60 genummerd. Het jaar begint dus op 1 frigée en eindigt op 60 caduce. Als de dag na 60 caduce niet met de winterzonnewende samenvalt (wat ongeveer om de vier jaar gebeurt), dan komt er een zesde schrikkeldag op het eind van het jaar, na caduce. Op die manier worden de schrikkeljaren gevormd.

Elk zestigtal wordt in tien weken van zes dagen onderverdeeld. Die dagen worden maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag genoemd. Daaruit volgt dat elk zestigtal met maandag begint en met zaterdag eindigt, en dat elke 2de, 8ste, 14de, 20ste, 26ste, 32ste, 38ste, 44ste, 50ste, 56ste van elk zestigtal altijd op dinstag valt, wat het zestigtal ook moge zijn, wat het jaar ook moge zijn. Het sexagesimale jaar telt logischerwijze zestig weken.

Dan komen de schrikkeldagen. Buitengewoon van aard zijn die dagen bij voorkeur feestdagen, evenals 1 frigée (nieuwjaarsdag) en donderdag 58 caduce (Kinderfeest, middendatum tussen Sint-Nicolaas en Kerstmis waarmee de vrije dagen van nieuwjaar openen). Vanuit verschillende tradities noemt men die dagen respectievelijk:
- bacchanaal (Bacchusdag, liefdesfeest, laatste dag van carnaval, die tegenwoordig met 19 februari overeenkomt),
- ceres (Ceresdag, feest van de opleving van de natuur, 21 april),
- musica (muziekdag, 21 juni),
- liber (boekendag, feest van de schrijfvaardigheid in alle vormen, 21 augustus),
- memento mori (Allerzielen, voorvaderdag, 21 oktober),
- sext (zesde schrikkeldag die om de vier jaar rond 21 december terugkomt).

Een datum in cijfers uitdrukken is ook heel makkelijk. Twee cijfers zijn nodig voor de dag (van 01 tot 60), één voor het zestigtal (van 1 tot 6) en drie voor het jaar om iedere verwarring te vermijden. Doordat het uur in dalende volgorde geschreven wordt (uren, minuten, seconden), volgt de datum dezelfde orde: jaar, zestigtal, dag. 1 frigée van het jaar 1 wordt dus als 001.1.01 opgeschreven, 24 granée 147: 147.4.24. Men nummert een schrikkeldag als de 61ste dag van het zestigtal tevoren. Bacchanaal van het jaar 22 wordt bijvoorbeeld eenvoudiger als bacchanaal 22, 022.1.61 opschreven.

Het eerste jaar van de sexagesimale kalender is het jaar 1 (of 001). 1 frigée 001 is de dag na 20 december 2012 van de gregoriaanse kalender. Deze datum valt samen met het einde van een cyclus van 13 baktuns van de Maya kalender (1 baktun = 144 000 dagen).

Men zal doorgaan de vroegere data volgens de regels van hun oorspronkelijke kalender uit te drukken. Zo blijven de historische merktekens bewaard.


Volgende pagina: Standaardjaar >

Als u dit project wil steunen, dan kunt u de petitie ondertekenen die op de pagina steun staat.
Logo tête Edouard Vitrant
© 2003-2024, Edouard Vitrant